Amsterdam is momenteel niet bepaald het schoolvoorbeeld van hoe een gemeente onderhoud moet plegen. Kijk de problematiek van de kades, grachten en bruggen er maar op na: de stad piept en kraakt aan alle kanten en staat hier en daar letterlijk op instorten, als dat al niet is gebeurd. Maar opvallend genoeg is Weesp juist dankzij Amsterdam bezig met een enorme inhaalslag.

Voorbeelden

Voorbeelden? Er zijn er zat. Momenteel is of wordt in verschillende wijken groot onderhoud gepleegd aan de straten, de blauwe bankjes worden opgeknapt, er is groot onderhoud aan de Lange Vechtbrug, de Prinses Irenelaan - een van de belangrijkste verkeersaders van de stad - is nu aan de beurt, het gemeentehuis krijgt nieuwe led-verlichting, twee krakkemikkige bruggetjes worden vervangen en er is vanuit Amsterdam kennis ingehuurd om begraafplaats Landscroon nieuwe glorie in te blazen. En dan hebben we de aanstaande werkzaamheden ter verbetering van het kruispunt Capasruslaan/Amstellandlaan en de Bouhuystunnel met de aanliggende rotonde nog niet eens genoemd. 

Appels met peren

Toegegeven, in deze opsomming worden appels met peren vergeleken. Het opknappen van Landscroon bijvoorbeeld is een rechtstreeks gevolg van een politiek besluit, terwijl het bij het ‘upgraden’ van de straten gaat om achterstallig onderhoud; het werd wel tijd. Maar de rode draad is helder: Weesp krijgt een facelift en het kan niet op. 

Een jaar

Dit is een constatering waar wethouder Léon de Lange zich goed in kan vinden. In zijn hoedanigheid als portefeuillehouder fusiezaken zegt hij: “De afgelopen periode is een lang reorganisatieproces geweest en voordat alles ingeregeld is en het is gaan landen bij de ambtenaren ben je zomaar een jaar verder.” Dat jaar is nu ruim voorbij (de ambtelijke fusie was op 1 juni vorig jaar) en zo zien we nu de zegeningen van het samengaan met de hoofdstad, legt De Lange uit in onderstaande podcast. “ De Amsterdamse ambtenaren pakken het goed op en we gaan vooruit.”

‘Je ziet hier de kracht van een grote organisatie’ 

Vraag is wat nu wezenlijk veranderd is. Bij de begrotingsbehandeling afgelopen week vertelde burgemeester Bas Jan van Bochove dat de reden van het feit dat vragen van de gemeenteraad aan het college van B en W sneller worden beantwoord dan voorheen, komt omdat nu wordt gewerkt met specialisten in plaats van generalisten. Is dat het geheim? De Lange: “Dat vind ik lastig, want daarmee zou ik de oud-Weesp ambtenaren tekort doen. Ik vraag me ook af of het verschil daar nu precies in zit. Het heeft ook te maken met het feit dat het ambtenarenapparaat van Weesp klein was. Daardoor was je beperkt in je mogelijkheden. De mogelijkheden in het Amsterdamse apparaat zijn veel groter. Je ziet hier de kracht van een grote organisatie en het gegeven dat het nu goed is ingeregeld. Je bent dus slagvaardiger.”

‘Dit is ook de reden waarom we moeten gaan fuseren’ 

Inherent aan het gegeven dat veel achterstallig onderhoud wordt gepleegd is de constatering dat er dus wel het een en ander schortte aan het onderhoud. Daarover zegt De Lange: “We hebben de afgelopen jaren gedaan wat we konden, maar de mogelijkheden waren toch beperkt. Je ziet nu ook de reden waarom we moeten gaan fuseren.”

Inmiddels is Weesp ook nog niet af. De Lange: “Er komen veel dingen aan. Het meeste wat er nu gebeurt in de openbare ruimte wordt nu zichtbaar. Maar er wordt achter de schermen ook hard gewerkt aan zaken die minder zichtbaar zijn.”

Overeenkomst

In dit licht noemt hij de overeenkomst met de Regio Gooi en Vechtstreek om een aantal taken die deze organisatie in Weesp uitvoert ook na de fusie te behouden. Het gaat hierbij om de GAD (de grond- en afvalstoffendienst), het centrum voor Jeugd en Gezin (Consultatiebureau en het Regionaal Bureau Leerlingzaken) en het doelgroepenvervoer (wmo- en leerlingenvervoer). 

‘De Amsterdamse organisatie moet ook aan Weesp wennen’ 

Waar gehakt wordt, vallen wel spaanders. Er zijn ook signalen dat bijvoorbeeld de contacten met de gemeente niet vlot verlopen, zoals bij het ondernemersloket. Dit is niet de portefeuille van De Lange, maar in het algemeen zegt hij dat, als iemand merkt dat er verbeteringen mogelijk zijn, dat je dit meldt. “Dan kunnen wij daar op acteren, want de Amsterdamse organisatie moet ook aan Weesp wennen.” 

Chef fusie

In dit artikel praat De Lange in zijn hoedanigheid van chef fusie. De Lange is echter ook wethouder van financiën en nu we hem toch aan de lijn hebben: hoe kijkt hij terug op de gladjes verlopen begrotingsbehandeling afgelopen week? “Ik ben blij dat we in vergelijking tot voorgaande jaren harmonie zien ten opzichte van de begroting. We moeten het met elkaar doen.”

Hieronder kunt u de gehele podcast afluisteren.