Het Naardermeer is het oudste natuurgebied van Nederland, met Natuurmonumenten als eigenaar. Door een aantal factoren, zoals versnippering en toenemende droogte, zijn er al diverse bijzondere plant- en diersoorten verdwenen en als er niet wordt ingegrepen zal dit zich voortzetten - zo wordt gevreesd. 

Samen met Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt de provincie daarom al sinds 1993 aan een herstelplan om de natuur in het gebied te beschermen en te ontwikkelen. Zo zijn er in de afgelopen jaren op strategische plekken faunapassages geplaatst die de versnipperingseffecten van de spoorlijn Weesp-Hilversum opheffen. Die veilige doorsteken hebben hun nut al bewezen, want de ot...