“De kunstwerken van Van Gogh, die nu in musea in de hele wereld te zien zijn, waren in de vorige eeuw niet aan de straatstenen te slijten. Daarom bekommerde Jo Bonger, de vrouw van broer Theo, na Vincent’s dood zich over de schilderijen. Villa Helma aan de Koningslaan hing van boven tot beneden vol met zijn werken. De ‘Aardappeleters’ hing boven de schouw”, aldus Bruggeling. Het was ui...

‘Vincent heeft dus wel degelijk een rol gespeeld in de historie van Bussum’