De duiding Lokaal Sportakkoord geeft aan dat alleen sportverenigingen - 25 in dit geval - hun handtekening hebben gezet onder het akkoord, maar dat is te kort door de bocht. Ook maatschappelijke organisaties, de GGD en bijvoorbeeld fysiotherapeuten, gymleraren, kinderopvang en het Victoriabad committeren zich aan de uitgangspunten. Bovendien komt het initiatief niet van de gemeente, maar is de rijksoverheid in samenwerking met onder andere sportkoepel NOC*NSF de aanjager. Wat je noemt een breed pact.

In beweging

Toch dekt de naam de lading wel, want het doel is uiteindelijk om meer mensen in beweging te zetten. “Het lokaal sportakkoord is een document van waaruit we acties en projecten ontwikkelen die bijdragen aan een toekomstbestendig sportief Weesp”, legt Heijstee uit wat het is. Ze geeft zelf meteen toe dat dit wollig klinkt en heeft een voorbeeld die het wat duidelijker maakt. “Het werven van vrijwilligers is bijvoorbeeld een probleem, maar we willen wel dat de verenigingen blijven bestaan, ook omdat ze sociaal iets toevoegen aan Weesp. Een thema in het sportakkoord is hoe je de aanbieders kunt helpen om duurzaam te blijven bestaan zodat wij de sporten behouden.” In dit specifieke voorbeeld kunnen sportverenigingen onder andere een beroep doen op zogeheten services van NOC*NSF om vrijwilligers binnen te halen en binnen te houden en ook bestuurders kunnen een handje worden geholpen.

‘Vanuit de visie dat sport en bewegen goed is, zou ik zeggen dat je altijd je club moet blijven sporten’

Heijstee laat weten dat een toekomstvisie mooi is, maar dat het tegenwoordig al lastig is voor sportverenigingen om in deze coronatijden de boel een beetje bij elkaar te houden. Steeds meer sportverenigingen hebben te maken met leden die het voor gezien houden omdat de sport al wekenlang op z’n gat ligt. “Vanuit de visie dat sport en bewegen goed is, zou ik zeggen dat je altijd je club moet blijven steunen”, zegt Heijstee, die erkent dat clubs het zwaar hebben. “Vanuit de gemeente kunnen wij clubs in elk geval helpen om bepaalde activiteiten te ondersteunen.”

Inclusie

Een term die het binnen de gemeente goed doet is inclusie: iedereen moet kunnen meedoen. Zo is een van de doelen om mensen met een beperking aan het bewegen te krijgen en een ander uitgangspunt valt onder het kopje ‘’jong en vaardig in bewegen.’ Heijstee zegt over het laatste: “Daarbij moet je denken dat je eigenlijk al voordat je 4 jaar bent aan je motorische vaardigheden moet werken. Daarvoor zijn verschillende partners aangehaakt die programma’s gaan ontwikkelen voor een breder aanbod op dit gebied. En zo zijn er ook onderdelen die zich juist richten op ouderen.”

Zwemmen voor kinderen met een beperking

De inkt van het akkoord is amper droog en lijkt te vroeg om nu al concrete zaken te verlangen. Maar niets is minder waar. “Er wordt nu gekeken of zwemmen voor kinderen met een beperking mogelijk kan worden gemaakt en volgend jaar gaan we ook met een zogeheten Diabetes Challenge van start. Dat is een wandelevenement voor mensen met en zonder diabetes waarbinnen wordt samengewerkt met de Bas van Goor Foundation. Dat zijn projecten die we gaan uitvoeren”, zegt Heijstee.

Meer verenigingen

Van de verenigingen in Weesp hebben 25 hun krabbel gezet. Dit betekent dat er ook verenigingen zijn die nog niet zijn aangehaakt. Kan dat alsnog? “Graag. De gemeente gaat zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt en wat mij betreft mogen er meer aansluiten”, aldus Heijstee.

Tot slot: wanneer vindt de wethouder dit project geslaagd? Wat moet er dan in maart 2022, de maand dat Weesp ophoudt als zelfstandige gemeente, zijn bereikt? “Ik hoop dat dan iedereen in Weesp ongeacht een beperking aan het sporten en bewegen is geslagen”, legt ze de lat hoog.

Luister hieronder naar het gehele gesprek met wethouder Astrid Heijstee.