“Ik heb jaren geleden al afscheid van het schip genomen toen het al deels gezonken lag”, vertelt Harry Smit. “Ik zag dat het niet goed ging. Je moet het maar zo bekijken dat het schip hier geboren en hier gestorven is.” Voordat Harry Smit het schip in eigendom kreeg was het oorspronkelijk een zeilende vissersboot in Schotland. In de Schotse scheepswerf werden ten tijden van de Tweede Wereldoorl...