‘Wachten is een werkwoord. Denken we in deze tijd positief over wachten? Ik dacht van niet. Wachten is in ons gevoel helemaal geen bezigheid: geen werk-woord. Het is passief, niet-bezig zijn. We wachten liever niet. Dat doen we toch al zo veel. Ons leven bestaat tegenwoordig veel uit wachten: op de trein, op aansluiting bij Amsterdam of juist niet, op dat pakketje, op aandacht, op waardering, o...