Tijdens de avondklokuren kun je een kanon afschieten in Weesp, zoals de avondklok ook is bedoeld. Er zijn mensen aangehouden en over het algemeen hebben de Weespers een goede verklaring waarom ze buiten zijn. Mar niet in alle gevallen. Er zijn processen-verbaal uitgeschreven, maar niet veel, vertelt Van Bochove. “In het begin waren het er 12 en daarna wordt er elke dag wel een proces-verbaal ui...