Het regende gisteravond moties in de eerste raadsvergadering van dit nieuwe jaar, dat ook meteen het laatste volledige kalenderjaar is van Weesp als zelfstandige gemeente. De besluiten op de agenda konden zo worden afgehamerd, maar burgemeester Van Bochove zei al bij aanvang dat dit niet betekende dat de raad ‘een kortje’ werd. 

Er waren in de aanloop naar de vergadering al diverse moties buiten de agenda om aangekondigd, over onderwerpen waarvan te verwachten was dat de partijen er hun zegje over wilden doen. Voor de behandeling daarvan begon, werd er stil gestaan bij het opstappen van wethouder Miner. De fractievoorzitters en de burgemeester spraken hun dank uit voor wat hij de afgelopen jaren voor Weesp heeft beteke...