Afgelopen donderdag nam de gemeenteraad met algemene stemmen een motie aan van Christian Pfeiffer van GroenLinks waarin het college van B en W wordt opgedragen om bij de provincie Noord-Holland aan te dringen op een oplossing voor de geitenboerderij die volgens de berichten illegaal aan de Keverdijk is gevestigd. De geitenboer zit hier omdat de provincie hem hier tijdelijk heeft gestald, maar b...