Daarom roept de huisarts mensen met een ernstig overgewicht op om zich bij hun huisarts te melden wanneer zij in aanmerking zouden willen komen voor de vaccinatie. Door de huisarts kan dan vastgesteld worden of zij inderdaad in aanmerking komen voor een vervroegde coronavaccinatie. Momenteel geldt dat voor iedereen met een BMI hoger dan 40.

‘Van veel mensen weten we nu eenmaal niet wat hun actuele gewicht is’