In de jaren zeventig woedde in Nederland flinke bouwkoorts. Naast de naoorlogsewoningnood moest ook de groei van de bevolking worden opgevangen. In Weesp was dat niet anders en het stadsbestuur richtte zich op de toen nog ongerepte Aetsveldsepolder. In een van de eerste plannen werd uitgegaan van 6400 (!) woningen (Weesp telde er destijds 5400), maar dat stuitte op te veel protest. Het werden e...