Het doel van deze aanpak is om laaggeletterdheid eerder te signaleren en meer inwoners te kunnen voorzien van een passend taalaanbod. Deze groep laaggeletterden bestaat uit inwoners die in Nederland geboren en getogen zijn, maar het betreft ook inwoners die een andere achtergrond hebben.

Voorwaarden

De Nederlandse taal spreken, begrijpen en schrijven zijn voorwaarden om mee te doen in de maatschappij, zo staat in een raadsmededeling van wethouder Barbara Boudewijnse. “Denk aan: gezonde keuzes maken in de supermarkt, begrijpen wat de huisarts bedoelt, werk vinden en behouden, kinderen opvoeden en hen helpen met school, financiën op orde houden en omgaan met de digitale overheid.”