Duurzaamheid was het speerpunt van GroenLinks Weesp bij de vorige verkiezingen. Waarom ondertekende de partij dan toch de motie?

“Wij zijn niet tegen windmolens. Maar de haalbaarheid om nog uitgebreid onderzoek naar het zoekgebied in de Bloemendalerpolder te doen was verkeken.
We hebben er met de coalitie ook discussies over gehad. Wij wilden in eerste instantie graag dat het onderzoek in de Bloemendalerpolder zou doorgaan. Maar we zagen dat daar geen draagvlak voor was, op twee manieren. Ten eerste bleek dat zowel ...