Eerst pakken we nog even de uitslag erbij. Die hebben we verwerkt in een diagram, dat ‘praat’ makkelijker: 

Percentage stemmen Tweede Kamerverkiezingen in Weesp (alleen de partijen die meer dan 1% van de stemmen haalden)

Ook in Weesp werd er het meest gestemd op de VVD, gevolgd door D66. Beide partijen kregen hier meer stemmen dan in 2017, met D66 als grootste stijger. GroenLinks raakte flink wat Weespers kwijt.