“Jammer”, is de eerste reactie van woordvoerder Jakolien Schreijenberg van de GGD Gooi en Vechtstreek. Een verklaring voor die toename is er eigenlijk niet. Duidelijk is wel dat - net als landelijk - de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar het vaakst een positieve testuitslag ontvangt. “In die groep lijkt de behoefte om elkaar op te zoeken toch het grootst”, aldus de zegsvrouw. 

Overigens is in het gehele land in alle leeftijdsgroepen een stijging waarneembaar in het aantal meldingen per 100.000 inwoners. Met name bij 0 tot 12-jarigen (+23 procent) en 13 tot 17-jarigen (+29%) ging het afgelopen week hard.