‘Het Stadhuis (inclusief Gasthuis) heeft in principe de bestemming: Museum. Al naar gelang de financiële en organisatorische mogelijkheden breidt Museum Weesp zijn activiteiten in het Stadhuis vanuit zijn huidige basis uit Blijvend vrije ruimte in het complex is bestemd voor andere culturele of maatschappelijke activiteiten gericht op de Weesper gemeenschap. Al naar gelang de financiële en orga...