Het Goois Democratisch Platform (GDP) uit zorg dat er meer achter zou kunnen zitten en heeft schriftelijke vragen ingediend of er een verband is tussen de transactie en de recent aangenomen VVD-motie om een mogelijke ringweg langs de Vesting te onderzoeken. VVD-raadslid Hugo Bellaart vindt de aanname van het GDP suggestief en onjuist.

Ontwikkelen

Het GDP schrijft verbijsterd te zijn over de aankoop van de tuindersgronden in schootsvelden Naarden Vesting door durfinvesteerder Value8 in 2019. De drietal percelen tuindersgronden aan de oostkant van de Vesting heeft een totale omvang van ongeveer 5 hectare en wordt ontsloten via de Huizerstraatweg ter hoogte van tuincentrum Naarderplant. Er ligt een agrarische bestemming...