Bij de omwonenden van de voormalige flat aan de Kostverlorenstraat is, naast wethouder John Vos, Ymere de gebeten hond. De groep van circa 200 verontruste omwonenden heeft het idee dat Ymere van meet af aan heeft aangestuurd op een bouwplan met twee wooncomplexen plus vijf woonlagen op het winkelcentrum en geen moment daarvan heeft willen afwijken.

Hoe zit het nou?

Vorige week dinsdag bleek tijdens de commissie SOB dat een aantal raadsleden weleens wil weten hoe het nou eigenlijk zit met die verdiepingen. Met name WSP-raadslid Lars Boom wil het naadje van de kous weten. Hij vroeg zich openlijk af of Ymere duidelijk kan maken of die vijfde woonlaag voor de realisatie van het plan nodig is of dat een plakje minder ook zou volstaan. ...