De kopers van ongeveer driehonderd woningen  in Weespersluis van de projectontwikkelaars BPD/Van Erk en AM hebben in de bezwaarmaker (zijn naam is bij de redactie bekend) een geduchte tegenstander. Hij is namelijk jurist. Op 14 december tekende hij officieel bezwaar aan tegen de verlening van de Omgevingsvergunning van vier deelplannen van Weespersluis en later, op 16 april 2021 ...

Twee kwesties

Hij heeft, in gewone-mensentaal, een probleem met twee kwesties. Allereerst maakt hij bezwaar tegen de verhouding groen-blauw (openbaar groen en water) in vier nieuwe wijken die in Weespersluis gaan worden gebouwd. In zijn bezwaar betoogt hij dat volgens het oorspronkelijke Exploitatieplan Bloemendalerpolder is vastgelegd welke verhouding groen-water er...