Het probleem met het voormalige volkstuincomplex aan de Oude Papelaan gaat al ruim twee jaar terug. Op 19 maart 2019 besloten burgemeester en wethouders in Weesp namelijk op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) om, en nu citeren we uit de publicatie daarover in de Staatscourant: “De percelen aan de Oude Papelaan in het plangebied Bloemendalerpolder te Weesp voorl...