In december 1944 was er in het westen van Nederland een groot tekort aan voedsel. De belangrijkste oorzaak hiervoor was dat de Nederlandse regering, die tijdens de oorlog in Londen verbleef, in september 1944 een algemene spoorwegstaking had afgekondigd, om de Duitsers te dwarsbomen. Door het transport stil te leggen, konden de Duitsers bijvoorbeeld hun wapens niet vervoeren. De reactie van de ...