Eind april schreven wij op de website van Extra uitvoerig over de bezwaren die een bewoner van Weespersluis had tegen vier deelplannen. De bezwaren betroffen twee delen. Ten eerste heeft hij problemen met het gestegen aandeel sociale huurwoningen en het tweede bezwaar betreft de verhouding groen-water en woningen. Het leek een lang juridisch gevecht te worden en veel kopers zaten in zak en as o...