Achttien jaar geleden kwam ik vanuit Amsterdam in Weesp wonen. In de beginjaren hoorde ik regelmatig echte Weespers mopperen over al die import. Ik voelde me niet altijd welkom. 338 jaar geleden was dat anders. In de Amsterdamse Courant van 11 mei 1683 deden de burgemeesters en vroedschappen van Weesp een dringende oproep aan Amsterdammers om toch alsjeblieft in Weesp te komen wonen. En ze hadd...