Het sociaal domein is typisch ambtenarenjargon. Het gaat, in het kort, om alle regelingen voor Weespers die ergens hulp voor nodig hebben. En zoals dat dan gaat, komen daar allerlei organisaties bij kijken. Om de continuïteit van zorg voor de inwoners soepel te laten verlopen en te borgen, is er een ‘Plan van Aanpak Overgang Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning-red.) en Jeugd naar Amsterdam....