Fred Nieberg is heel lang actief geweest binnen de lokale politiek en de lokale samenleving. Voor de PvdA was hij raadslid en fractievoorzitter tot Bart Horseling in 2001 burgemeester van Reiderland werd. Fred Nieberg volgde hem toen op als wethouder van Weesp. Toen die taak erop zat, koos de Weesper voor politiek werk in de luwte. Hij is tot aan zijn overlijden als bestuurslid actief...

Fractievoorzitter Bert Keesman: “Fred was heel begaan met de partij, heel begaan met Weesp, en gewoon echt een hele fijne vent”. In een persbericht schrijft Keesman: “De leden van het bestuur en de fractie van de Partij van de Arbeid bewaren warme herinneringen aan Fred, die nog steeds een levendige belangstelling had voor de Weesper politiek en bijsprong waar mogelijk”.