Het bestuurlijk rapport is een document van de Rekenkamer Weesp waar zij onderzoeken hoe de afhandeling van meldingen over openbare ruimte verloopt. Het bevat de conclusies en aanbevelingen van het volledige onderzoek.

Amsterdams systeem

Driekwart van de meldingen openbare ruimte die de gemeente heeft ontvangen in 2020, bleken over ‘wegen, verkeer en straatmeubilair’, ‘openbaar groen en water’, en ‘overlast in de openbare ruimte te gaan. In het afgelopen jaar ontvingen zij ruim 3500 meldingen, dat is 30 procent meer ten opzichte van het jaar daarvoor. “De afhandeling van deze meldi...