De marktkoopman, die niet met zijn naam in de krant wil (naam bekend bij redactie), staat al jaren met zijn kraam elke vrijdag op de biologische markt in Weesp. Dat leverde nooit problemen op, tot de nieuwe fietsparkeervakken werden aangelegd. “Er staat daar een bord waarop aangegeven staat dat er op dinsdag markt is en je daar dan niet mag parkeren. Maar de vrijdagmarkt, die zijn ze vergeten.”

Officiële markt

De vrijdagmarkt, hoewel kleiner in formaat, is net als dinsdagmarkt een officiële markt. Marktkooplui betalen voor een vergunning om hun waren in Weesp te verkopen, en voor beide markten is een zogeheten marktmeester aangesteld die verantwoordelijk is voor de handhaving en het toezicht op de orde tijdens de markt. Er gelden geen andere regels voor de ...