De motie werd ingediend door Katinka Hilders van het CDA, en ondertekend door GroenLinks, WSP en PvdA. De motie verzoekt het college van Weesp in overleg te treden met het college van Amsterdam om de aanspreektitel van de bewoners van de toekomstige gemeente Amsterdam te veranderen van ‘Amsterdammer’ naar ‘inwoner van de gemeente Amsterdam’. Mocht het college daar niets in zien, dan h...

Opgeslokt

In de motie wordt een reactie van de gemeente Amsterdam aangehaald op een vraag over de interne samenhang: “Zowel Weespers als Amsterdammers staan bekend als een beetje brutaal en eigenwijs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Amsterdam zich herkent in de kernwaarden die Weesp heeft geformuleerd. Al deze overeenkomsten leiden ertoe dat we verwachten dat W...