De partijen die samenwerken in de zogeheten Samenwerkings en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder hebben begin deze maand ingestemd met de toevoeging van 150 sociale woningen in Weespersluis. Deze komen in de plaats van 150 woningen in de vrije sector: er wordt dus gewisseld. Vanuit Weespersluis, dat wordt gekenschetst als sterk stedelijk gebied, was hier het nodige bezwa...

Aantal woningen Weespersluis met 200 uitgebreid