Van Bennekom is een druk baasje en altijd al geweest; enthousiast, nieuwsgierig en energiek. Hij was 38 jaar journalist bij dagblad De Gooi- en Eemlander, maar ook muzikant, organisator van vele concerten, vrijwilliger bij onder andere de voedselbank en politiek betrokken bij Leefbaar Huizen in de plaats waar hij alweer 49 jaar woont. 

Maar van alle activiteiten en functies komt muziek toch steeds weer bovendrijven in zijn leven. Dat is dan ook goed te zien in zijn woonkamer waar een piano, een contrabas en een 150 jaar oude gitaar een prominente plek innemen. Hij kan ze allemaal bespelen al is dat er afgelopen jaar behoorlijk bij ingeschoten tijdens de vele lockdowns waarbij er van openbare optredens nauwelijks sprake was.