Eerder deze week publiceerden wij een poll op onze website, die we doorplaatsten naar de sociale media zodat mensen er aanvullend op konden reageren. Zowel de uitslag van de poll als de reacties verbaasden ons enigszins. Want terwijl je het niet...

Over de poll

Eerst even voor de criticasters, die zich (terecht) afvragen of de uitslag van een poll die een kleine 230 keer is ingevuld representatief is voor de Weesper populatie: Dit is geen uitgekiende enquête. Een poll is een mini-opiniepeiling met een simpele vraag en een aantal simpele multiple choice antwoorden, waarbij we in de uitslag geen rekening houden met zaken als steekpr...