In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in uiterlijk 2050 van het aardgas af gaat om klimaatverandering tegen te gaan. Om dit in Weesp te kunnen bereiken wordt de Transitievisie Warmte opgesteld, waarin wordt beschreven hoe de overstap aangepakt kan worden en welke alternatieven er mogelijk zijn voor onder andere koken en het verwarmen van huizen. 

Vanaf 1 september tot en met 14 september ligt de Transitievisie ter inzage op het stadskantoor en kunnen inwoners reageren in een zienswijze. Dat kan digitaal via een vragenlijst, schriftelijk (via de post of mail), of mondeling. De reacties worden besproken tijdens een presentatie aan de ge...