Vijf jaar geleden werd er een VN-verdrag gesloten over de rechten van personen met een beperking in Nederland. Het verdrag benadrukt het recht van mensen met een lichamelijke beperking om gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving, net als ieder ander. Toch bleek uit de studie van het SCP dat het publieke leven voor mensen me...

In de studie was veel aandacht voor praktische barrières. Een gebrek aan toegankelijke toiletten, een slechte toegankelijkheid van winkels en horeca, en het gebrek aan informatie om een bezoek voor te kunnen bereiden zijn daar enkele voorbeelden van. Maar naast de fysieke obstakels, bleken ook sociale belemmeringen een groot probleem te zijn. “In de ervaringen van mensen met een licha...