Een plan moet bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in Weesp of zorgen voor een sterkere verbinding tussen Weespers. “Gemeente Weesp vindt het belangrijk dat bewoners meedenken en meebeslissen over hun eigen buurt,” schrijven zij over Weesp Begroot. “Want u weet wat er nodig is in uw directe woon- en leefomgeving.” Er is nog één dag om plannen in te dienen, op 28 september ...

Spelregels

Wie denkt een goed idee te hebben dat ten goede komt van Weesp, kan een plan indienen op de website van Weesp Begroot. Na de deadline voor het indienen, kunnen inwoners plannen liken en argumenten toevoegen waarom een plan wel of niet uitgevoerd moet worden. Een plan heeft minimaal 30 likes nodig om naar de volgende ronde te mogen. Die ronde is tot 5 oktober om 12.00 uur.