Afgelopen juni is er een nieuwe wet in werking getreden die nieuwe scholen cq. nieuwe vormen van onderwijs mogelijk maakt. De gedachte hierachter is dat het aanbod van scholen beter kan worden afgestemd op de veranderende vraag vanuit de samenleving. Er zijn vanuit het hele land initiatiefvoorstellen ingediend maar alleen de plannen waar onder ouders voldoende belangstelling voor is, worden doo...