Veel jongere Weespers zijn vast niet op de hoogte van de vroegere militaire groetplicht. Deze groetplicht bestond in de Nederlandse krijgsmacht tot 1973. De afschaffing vond plaats op aandrang van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM). De verplichting een meerdere-in-rang te groeten, want daar ging het om, werd als een hopeloos ouderwets ritueel gezien. Oorspronkelijk is de milita...