Uniek is de wens niet. Sterker, iedereen wenst het. Maar dat laat onverlet dat Patricia Nederbragt-Lammers en Robert-Jan Nederbragt oprecht hopen dat ze de zwartste bladzijde in hun 8-jarige bestaansgeschiedenis hebben omgeslagen. En dan ook helemaal omgeslagen, dus niet zoals nu de verplichting geldt gasten te vragen hun coronapas te tonen. Want geloof het of niet: zelfs dat kost weer klanten....