Vorige week boog de gemeenteraad zich over het Mobiliteitsplan 2021-2046, waarvan alle ideeën en plannen ook zijn opgenomen in de alomvattende Omgevingsvisie Weesp 2050 waar vorige week donderdag een klap op is gegeven.

Bij de beraadslaging werden twee amendementen ingediend, waarvan één door Bert Keesman (PvdA) de zo innig gewenste fietstunnel tussen oud en nieuw Weesp betrof. Inderdaad, innig gewenst, want de gebrekkige infrastructuur voor langzaam verkeer tussen Weespersluis en het centrum is niet alleen de raadsleden, maar ook veel inwoners een doorn in het oog.