Inmiddels is hierdoor een diepgaand conflict ontstaan tussen de burgemeester en de besturen van de twee moskeeën (Attakwa in Bussum en de As-Salaam in Naarden). Eenzelfde situatie zou zich voordoen in de gemeenten Hilversum en Huizen. De drie gemeenten gaven gezamenlijk opdracht voor het onderzoek. Hierdoor voelen niet alleen de moskeebesturen zich belazerd en teleurgesteld, maar is e...

Verontwaardiging

Een op 15 oktober 2021 in NRC verschenen artikel met de titel ‘Undercover naar de moskee: geheim onderzoek naar islamitische organisaties’ is hiervoor de aanleiding. In dit artikel wordt gesuggereerd dat verschillende gemeenten in afstemming met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) opdracht zouden hebben gegeven om unde...