In de jaren negentig overleden er door dodehoekongevallen elk jaar 25 tot 30 fietsers en bromfietsers - waaronder veel jongeren. In die tijd eiste het verkeer jaarlijks sowieso veel dodelijke slachtoffers. Het werd steeds drukker op de weg terwijl de inrichting van de infrastructuur daar nog niet op berekend was. 

Terwijl er werd gewerkt aan structurele oplossingen, kwamen er ook campagnes op gang om het bewustzijn onder andere, meer kwetsbare weggebruikers te vergroten. Een voorbeeld daarvan was het televisieprogramma 12 steden, 13 ongelukken van de VARA, dat tot stand kwam in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.