Met het naderende einde van Weesp als zelfstandige stad vroeg ik me af: Verwijzen Weespers in de toekomst in hun spraakgebruik nog naar het stadje Weesp? Anders gezegd: hoe vaak zullen ze straks het woord Weesp nog gebruiken? 

Natuurlijk zijn er namen zoals Smal Weesp en de Kom van Weesp. Daarin wordt het woord Weesp noodzakelijkerwijze vermeld. Dat geldt ook voor sportverenigingen zoals FC Weesp, de Weesper Tennisclub enz. Maar verder? Dan wordt het al snel minder. In veel namen en in het spraakgebruik van Weespers is het woord Weesp zelf niet opgenomen. Hoezo? Gewoon, omdat het altijd zo vanzelfsprekend is geweest....