Vooruitzichten op politiek vuurwerk waren er niet, en dat kwam er ook niet. Op de agenda stonden andere onderwerpen waar de politieke scheidslijnen wel zichtbaar werden, zoals Weesperschool en de benoeming van CDA-raadslid Katinka Hilders -Van de Wetering tot wethouder (over beide schrijven we ook nog vandaag op WeesperNieuws), maar de begrotingsbehandeling was ‘a piece of cake’. 

57 miljoen euro

In totaal gaat er volgend jaar rond 57 miljoen euro om in Weesp. Daarvan komen rond 35 miljoen euro van het rijk, 12,5 miljoen aan lokale heffingen en 12,3 miljoen euro aan andere inkomsten, waaronder zogenoemde doeluitkeringen zoals de Bijstandswet. grote uitgaven zijn 18,2 miljoen aan alles wat met het zogenoemde sociale domein te maken heeft, 7,1 miljoen voor overhead...