De haalbaarheidstoets was het laatste stadium voor de finaleronde, die nu van start is gegaan. Plannen die in een eerdere ronde dertig of meer likes hebben gehaald zijn door de gemeente op haalbaarheid getoetst. “Van de 26 ingestuurde plannen hebben er 21 de drempel van dertig likes gehaald,” laat de gemeente weten. “Deze plannen zijn getoetst op haalbaarheid. Uit deze toets is gebleken dat ach...