“In het coalitieprogramma staat dat er vernieuwing in de lokale democratie moet komen. Jongeren horen ook daarbij. Vandaar dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het oprichten van een jongerenpanel”, vertelt Hannah.

Het panel dat in januari start, gaat bestaan uit tien tot twintig jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 22 jaar. “Dat is een groep die goed met elkaar samen kan”, legt Tamara uit. “Daarnaast zijn er dan mensen die op de middelbare school zitten, studeren of werken, dus verschillende doelgroepen.”