Deze investeringen zijn te groot voor gemeente en provincie. Het gaat namelijk niet alleen om het Gooimeer maar het hele zuidelijke IJsselmeergebied en alle Randmeren. Daarom heeft de coöperatie Gastvrije Randmeren samen met de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland een oproep gedaan aan Den Haag.

Rita Braam van Gastvrije Randmeren legt uit: “Het gaat om de vraag hoe we in de toekomst verder gaan. Aan de ene kant moeten de natuurwaarden van deze meren versterkt worden, aan de andere kant wil je genoeg water bevaarbaar houden. Waterrecreatie is geen beleidsterrein op de begroting van het ministerie, en dat moet veranderen.”