Een andere opvallende verandering is dat het voormalige garagebedrijf van A-Point nu kinderopvang Liefjes is. Of dat er blijft is de vraag, want de verleende vergunning is op basis van bezwaren van ondernemers weer ingetrokken (zie elders in dit magazine). Het derde verschil is het bedrijfsverzamelgebouw de Weesperpoort dat momenteel in aanbouw is. Hier komen 22 bedrijfsunits die allemaal zijn ...