We hebben sinds kort als erfstuk de Omgevingsvisie Weesp 2050 die naar de lange termijn kijkt. En we hebben de begroting van Weesp voor volgend jaar, die alleen voor volgend jaar geldt. In de begroting zijn we gedoken, waarbij we in een aantal afleveringen veel feiten op een rij zetten, zodat u weet wat u volgend jaar kunt verwachten onder de vlag van Amsterdam.
We kiezen daarbij voor de ...

Veiligheid

In juli 2019 stelde de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 vast, hetgeen betekent dat ook volgend jaar nog wordt gewerkt aan een veiliger Weesp. “Weesp veilig houden vergt dat overlast en criminaliteit zo veel mogelijk worden ingeperkt”, is immers een prioriteit en daarom is er aandacht voor de aanpak van ondermijning, jeugd- en veiligheid, woninginbrak...