Meerdere Weespers vragen zich af wat dat nou voor zin heeft, een begroting vaststellen als je nog maar drie maanden op eigen benen staat. Maar de begroting is niet vastgesteld om de heren politici aan de gang te houden, maar bij de Voorjaarsnota 2022 van de gemeente Amsterdam wordt de Begroting 2022 van Weesp ingevoegd. Dat wil zeggen dat alles wat in de begroting vastligt en waar geld voor is ...