De GAD verzorgt voor de Regio de uitvoering van de afvalinzameling. Maar de laatste tijd is er spanning over het beleid, bijvoorbeeld over de bezuinigingsvoorstellen en over het al dan niet voortzetten van de aparte inzameling van verpakkingsafval (pmd). In Hilversum heeft op initiatief van D66 een unanieme raad opgeroepen de bevoegdheid onvoorwaardelijk terug te halen; Gooise Meren wil op init...