Voor de evaluatie werd de parkeerdruk op verschillende momenten gemeten. De eerste meting in maart 2021 - de situatie vóór het betaald parkeren - een tweede meting in juni en een derde meting in september. “Uit de metingen blijkt dat de parkeerdruk in heel de stad na invoering van betaald parkeren met 5 procentpunt is afgenomen,” staat in de raadsinformatiebrief te lezen. Het gaat dan...

Ook werd er gekeken naar de financiële effecten van het nieuwe parkeerbeleid. Naar verwachting zullen de totale parkeerinkomsten twee keer zo hoog uitvallen dan is geraamd in de begroting van 2021. In totaal komt dat uit op 1,66 miljoen euro. Opvallend is dat meer dan de helft van dat bedrag zal bestaan uit inkomsten uit naheffingen - er wordt een bedrag van 873.000 euro aan boetes verwacht.